stop doping 2Vítejte na stránkách "Plavu čistě, zdravě a pro radost"

Doping je definován jako jev, při němž dochází k porušení jednoho nebo více antidopingových pravidel.

Nikoliv jen zneužití léků!!!

Za požití léků je odpovědný sportovec nebo zákonný zástupce.

energy drinkZahnat únavu energetickým nápojem, nebo prostě jen snaha se vyrovnat kamarádům a být takzvaně cool, se pro mnoho školáků stává běžnou součástí dne. Lounská základní škola a mateřská škola kpt. Otakara Jaroše ovšem od začátku školního roku zakázala nejen pití, ale i nošení takových nápojů do areálu školy.
"Energetický nápoj, který je plný kofeinu, do rukou dětí a do školy vůbec nepatří. Proto jsme se rozhodli zákaz zařadit do školního řádu,“ uvedl ředitel Vlastimil Lisse.

 Ředitel dodal, že ačkoliv nejde o masovou záležitost, doplněním zákazu do školních pravidel chtějí upozornit rodiče, aby se více zajímali o to, co jejich děti konzumují.

„S rodiči jsme to prodiskutovali a máme na to od nich kladné ohlasy. Rodiče, kteří jsou soudní, s tím souhlasí,“ doplnil.

V letošním roce žádný prohřešek na této lounské škole řešit nemuseli. Pokud by si do školy některý žák takový nápoj přinesl, byl by mu zabaven a škola by informovala rodiče. Už od loňského roku platí zákaz energetických nápojů ve škole a na školních akcích v mostecké 8. základní škole.

„Pokud bude žák přistižen s neotevřeným energetickým nápojem, bude mu zabaven a předán zákonným zástupcům. Pokud bude přistižen s otevřeným nápojem, bude nápoj vylit do umyvadla, a to z hygienických důvodů,“ stojí ve školních pravidlech.

Učitelé mohou kontrolovat i obsah jakýchkoli nádob

Zaměstnanci školy mají i možnost zkontrolovat obsah jakékoliv nádoby, pokud mají podezření, že v ní má žák takový nápoj.

„Konzumace energetických nápojů ve škole se stala téměř masovou díky tomu, že na trhu jsou již i levné značky, takže děti je pily velmi často,“ uvedl ředitel Roman Ziegler.

„Vedle toho, že je to velmi škodlivé pro organismus, mělo to velmi špatný vliv na učení dětí – děti byly hyperaktivní a naopak na konci vyučování působily velmi unaveně, protože efekt nápoje vyprchal. Zavedení zákazu je tedy z důvodu zdravotního a také důvodu lepšího učení dětí ve škole,“ dodal Ziegler.

Nařízení se podle něj osvědčilo. „Je jasné, že se občas stane, že někdo zákaz poruší nebo si děti přelijí nápoj do jiné lahve, ale není to žádný masový jev. Navíc se vytratil onen ‚reklamní efekt‘, kdy děti viděly své spolužáky a snažily se je napodobit,“ doplnil ředitel.

Tresty v podobě poznámek či kázeňského potrestání nemuseli dosud použít.

„Snažíme se nejít touto cestou, ale spíše vysvětlovat. Zatím jsme k žádným trestům sahat nemuseli, nicméně pokud by to bylo nutné, pak je postup podle školního řádu, tzn. poznámka třídního učitele, při opakování pak další postihy,“ dodal Ziegler.

V Chomutově o zákazu energetických nápojů neuvažují

Na chomutovské základní škole v Hornické ulici o začlenění zákazu takovýchto nápojů do školního řádu neuvažují. „Samozřejmě, že takové nápoje dětem nepaří. Pokud by se to dělo, řešili bychom to s rodiči,“ uvádí ředitel školy Václav Mach.

Energetické nápoje si školáci nemohou koupit v automatu v prostorách školy ani ve školní kantýně. Prodej mimo školní prostory ale zákon neřeší. V Česku o tom ani diskuse není.

Z evropských zemí byl prodej energetických nápojů nezletilým dětem poprvé zakázán v Litvě v roce 2012. Následovalo Lotyšsko. Nyní diskuse probíhá v Německu a Velké Británii, jinde ve světě například v Kanadě.

Regulace jsou různé, od prodeje od 18 let až po pravidla, která určí, že tyto nápoje nesmí ležet v regálu vedle nealkoholických nápojů, ale jen u alkoholu.

Nedávný průzkum vědců z Univerzity Palackého v Olomouci ukázal, že energetické nápoje pravidelně pije zhruba třicet tisíc školáků mezi 13 a 15 lety. Průzkum probíhal na více než dvou stech ZŠ.

Konzumace pro děti představuje velké riziko zdravotních potíží

Podle odborníku představuje pro děti konzumace ve větší míře velké riziko zdravotních potíží – zvýšený krevní tlak, srdeční příhody či arytmie, změny chování, agresivita nebo deprese.

Největší spotřeba mezi sledovanými žáky základních škol v loňském roce byla zjištěna v Ústeckém kraji, kde přes dvacet procent studentů pije energetické nápoje.

Pedagogové si pak všímají i dalšího trendu mezi mladými lidmi – kouření elektronických cigaret. I díky osvětě školáci přestávají kouřit klasické cigarety, kdy si uvědomují zdravotní rizika a nechtějí zapáchat.

Děti se také předhání, kdo vyfoukne z úst největší oblak páry. I přesto, že užívání elektronických cigaret, stejně jako klasické cigarety, ve všech školních prostorách zakazuje zákon, některé školy ho vypíchly i do školního řádu.

Zdroj: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/skola-zaci-deti-energeticky-napoj-zdravotni-komplikace.A190923_503511_usti-zpravy_pakr